A
A
A
AA
A
A
AA
A
A
A
Zorgcentrum Horizon
Zorgcentrum Horizon
Zorgcentrum Horizon

De kosten voor thuiszorg

Persoonlijke verzorging en verpleging
Met ingang van januari 2015 wordt persoonlijke verzorging en verpleging vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige stelt hiervoor een indicatie op. Er is dan geen sprake van een eigen bijdrage of eigen risico.

Intensieve thuiszorg
Voor de intensieve thuiszorg vanuit de Wet Langdurige Zorg is een eigen bijdrage verplicht. Deze bijdrage wordt voor u berekend door het CIZ.

Huishoudelijke hulp en begeleiding
Voor de huishoudelijke hulp en de ondersteunende begeleiding wordt een eigen bijdrage via het WMO-loket berekend.