A
A
A
AA
A
A
AA
A
A
A
Zorgcentrum Horizon

Thuiszorg

De Protestants Christelijke Stichting voor Woningen voor Ouderen werkt samen met Horizon Zorgcentrum. Zij biedt speciale thuiszorg aan voor de bewoners van de zorgwoningen op de Boeier.

Horizon Thuiszorg
Heeft u een vorm van zorg, ondersteuning of begeleiding nodig, dan kunt u zich aanmelden voor Horizon Thuiszorg. Horizon Thuiszorg biedt uitstekende zorg aan huis. De zorg wordt samen met u afgestemd op uw persoonlijke situatie en wensen. Zo bespreekt de wijkverpleegkundige met u uw situatie en wensen en stelt naar aanleiding van uw zorgbehoefte een zorgindicatie op. U kunt hierbij denken aan persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding.

Persoonlijke verzorging
Hulp bij onder andere wassen, douchen, aankleden, toiletgang en het aan- en uittrekken van steunkousen.

Verpleging
Hulp bij medicijnen, injecties, katheteriseren, wondzorg en stomazorg.

Begeleiding
Ondersteunende begeleiding kan geleverd worden vanuit een indicatie van de WMO (gemeente) of vanuit een zorgzwaartepakket 4 of hoger. Het gaat hierbij om taken als hulp bij de dagindeling en het maken van een passende dagstructuur.